Financiën

De Bouwsteen leidt drop-outs zonder werk en opleiding in Suriname op tot bouwvakkers. Dat is mogelijk dankzij bijdragen van onze sponsors: giften van vele particulieren en bedrijven, en subsidies van fondsen en overheden.

Doneren met fiscaal voordeel
De Belastingdienst in Nederland beschouwt De Bouwsteen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan De Bouwsteen is daarmee voor sponsors fiscaal voordelig. Sponsors kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.  Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst. 

Eenmalig of periodiek doneren als particulier of bedrijf kan hier.

Open financiën 
De Bouwsteen gelooft in een open financiële huishouding. Dat stimuleert de organisatie om scherp op de inkomsten en uitgaven te blijven letten. Iedere euro en SRD wordt zo effectief mogelijk besteed. Bekijk hier ons jaarverslag 2019 inclusief jaarrekening 2019 en jaarplan 2020-2021.

RSIN
Als Algemeen Nut Beogende Instelling is De Bouwsteen verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Ons RSIN is: 820281098