Organisatie

Het project wordt sinds 2009 geleid door Rogier & Willine Andes. Momenteel zijn zij bezig het project lokaal te verduurzamen en ook uit te breiden met het opzetten van een opvanghuis voor dak- en thuisloze jongeren. Dit doen zij samen met Anthony en Janaire Verwey.

Samenwerking
De Bouwsteen kan dit werk niet alleen. De volgende bedrijven in Suriname bieden stageplekken aan de deelnemers:

  • Bouwbedrijf P.J. Dundas N.V.
  • Bouwbedrijf Global Construction NV
  • Hout- en Meubelbedrijf Ingenious Interior NV
  • Bouwbedrijf Jankie
  • Hout- en meubelbedrijf Marinou N.V.
  • Bouwbedrijf Robles & Hoost Construction
  • Bouwbedrijf TCF NV
  • Stadsherstel Paramaribo

Wilt u ook een eigen kweekvijver voor goed (bouw)personeel? En wilt u drop-outs de kans geven om werkervaring op te doen en zo door te groeien tot halfwas? Neem dan contact met ons op.

Bestuur
Het stichtingsbestuur in Nederland wordt gevormd door:

Henk Maas – voorzitter
André Schuurmans – penningmeester
Wilbert Phillipo – secretaris
Sylvia ten Hennepe – Algemeen bestuurslid

Het stichtingsbestuur in Suriname wordt gevormd door:

Willine Andes – voorzitter
Wilbert Phillipo – penningmeester
Celestine Paulus – secretaris

Er is geen bezoldiging voor bestuursleden.