Rafiek

19 jaar, gesponsord door diverse particulieren

Dit is Rafiek. Hij is 19 jaar oud.  Rafiek is een rustige jongen die weet wat hij wilt. Hij is in de met school gestopt wegens huiselijke omstandigheden. Rafiek woont als een van de weinige deelnemers bij zijn vader en moeder. Een stabiel thuisfront is zeldzaam bij deze boys en we weten uit ervaring dat dit een enorm voordeel is.  Rafiek had zich vorige traject ook al aangemeld bij De Bouwsteen, maar toen liet zijn financiële situatie het niet toe om onze opleiding te volgen. Ze hebben het thuis niet breed en daarom is Rafiek gaan werken. Hij werkt nu ’s nachts als bewaker, waar hij ook bij toerbeurt mag slapen. Rafiek is vastbesloten De Bouwsteen te combineren met zijn werk. We houden een vinger aan de pols en mocht het toch niet gaan, dan zal hij minder gaan werken. Rafiek loopt stage bij een bouwbedrijf waar hij ervaring in de bouw op doet. Zijn droom is om zijn eigen bedrijf te hebben.  We hebben bewondering voor zijn doorzettingsvermogen en zien voor deze jongen een mooie toekomst in het verschiet.

Bij De Bouwsteen heeft Rafiek het heel goed gedaan. Hij is als een van de beste geslaagd! Rafiek mocht blijven werken bij zijn stagebedrijf en heeft nu dus een goede baan. Daar doen we het voor!

Wilt u meebouwen aan de toekomst van jongens zoals Rafiek? Sponsor dan een opleiding! Begin 2017 starten weer 12 nieuwe deelnemers. Met uw bijdrage kunnen wij drop-outs opleiden en begeleiden tot een startende vakman, met de juiste werkhouding en sociale vaardigheden. Bij succesvolle afronding helpen wij hem bij het vinden van een baan!

anbi_logo

Stichting De Bouwsteen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.
Daardoor zijn uw giften aan Stichting De Bouwsteen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland).