Guel

18 jaar, gesponsord door Traineespoint

Dit is Guel. Hij is 18 jaar oud.  Guel is een rustige, gesloten jongen. Hij is in de eerste klas van het de technische school gestopt omdat hij geen ondersteuning had. Daarna zat hij voornamelijk thuis. Guel zijn ouders zijn gescheiden en dat heeft een enorme impact op hem gehad. Sinds 1,5 jaar woont hij bij zijn tante. Een andere tante heeft hem aangemeld voor De Bouwsteen en zo proberen ze samen als familie Guel te stimuleren iets van zijn leven te maken. Zijn tante ziet dit echt als zijn laatste kans. Guel wil de kans die de Bouwsteen hem geeft benutten. Zoals hij het zelf zegt: ‘Ik wil mijn geld op een eerlijke manier verdienen.’ Guel loopt stage bij een bouwbedrijf waar hij werkervaring op doet. We hopen dat Guel zal openbloeien bij De Bouwsteen en echt de motivatie vindt zijn leven op te pakken.

Guel heeft met vallen en op staan het traject doorlopen. We zijn heel trots op zijn doorzettingsvermogen. Helaas kon hij door de huidige economische crisis in Suriname niet bij zijn stagebedrijf blijven werken. We hopen dat de economie snel weer aantrekt en hij passend werk vindt.

De opleiding van Guel is gesponsord door Traineespoint. Met hun bijdrage hebben wij Guel opgeleid en begeleid tot een startende vakman, met de juiste werkhouding en sociale vaardigheden.

Wilt u meebouwen aan de toekomst van jongens zoals Guel? Sponsor dan een opleiding! Begin 2017 starten weer 12 nieuwe deelnemers. Met uw bijdrage kunnen wij drop-outs opleiden en begeleiden tot een startende vakman, met de juiste werkhouding en sociale vaardigheden. Bij succesvolle afronding helpen wij hem bij het vinden van een baan!

Wilt u ook meebouwen aan de toekomst van drop-outs in Suriname? Sponsor dan een drop-out!